Suprogram nou de intervenţii specializate pentru pacienții cu autism, introdus în programul naţional de sănătate mintală

Sep 24, 2021 | Stiri

Ministerul Sănătății intenționează să introducă un nou subprogram în cadrul programului naţional de sănătate mintală, pentru intervenţii specializate acordate pacienților cu tulburări din spectrul autist.

Măsura este cuprinsă într-un proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Sănătății.

“Pentru derularea Subprogramului național de intervenţii specializate acordate persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist încheie contracte cu unităţile de specialitate aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în specialităţile de psihiatrie/psihiatrie pediatrică”, prevede proiectul.

Noul subprogram este considerat necesar deoarece tulburările din spectrul autist (TSA) reprezintă un grup de tulburări neuropsihiatrice caracterizate printr–o deteriorare calitativă, severă şi pervazivă în diverse arii de dezvoltare: aptitudini de interacțiune socială reciprocă, aptitudini de comunicare şi prezenţa unor comportamente, activităţi sau interese stereotipe.

 

 

 

 

Articolul integral poate fi citit pe 360medicla.ro.